Publikácie

VYDAVATEĽSTVO A PRÍPRAVA TLAČE

Ponúkame vám služby a poradenstvo spojené s vydaním knihy z vášho rukopisu – úpravu textu, úpravu fotografií, sadzbu a grafickú úprava knihy, návrh obálky, zabezpečenie ISBN a úkony s tým spojené. V prípade potreby zabezpečíme jazykovú korektúru, fotografické služby a ďalšie doplnkové služby. Vašu publikáciu vytlačíme na kvalitnom papieri na špičkovom ofsetovom tlačiarenskom stroji.

Referencie:

  • Trebišov na starých fotografiách
  • Sečovce na starých fotografiách (autor: P. Sklenčár)
  • Tradičné odievanie v Tokajskej oblasti
  • Formácia mládeže podľa vzoru blahoslaveného Jána Pavla II. (autor: T. Haburaj)
  • Etika všedného dňa (kolektív autorov)
  • Sociálna filozofia pápežov a druhého vatikánskeho koncilu v sociálnych encyklikách blahoslaveného Jána Pavla II. (autor: T. Haburaj)
  • Kaštieľ a múzeum v Trebišove (autor: J. Chovanec)
  • Zemplínske rozprávky (kolektív autorov)
  • Efektívnosť použitia erotických motívov vo vonkajšej reklame (autor: P. Sklenčár)
  • Manažment podnikov – časopis

ďalej Vám ponúkame prípravu tlače a tlač letákov, brožúr, pohľadníc