Publikácie

VYDAVATEĽSTVO A PRÍPRAVA TLAČE

Ponúkame vám služby a poradenstvo spojené s vydaním knihy z vášho rukopisu – úpravu textu, úpravu fotografií, sadzbu a grafickú úprava knihy, návrh obálky, zabezpečenie ISBN a úkony s tým spojené. V prípade potreby zabezpečíme jazykovú korektúru, fotografické služby a ďalšie doplnkové služby. Vašu publikáciu vytlačíme na kvalitnom papieri na špičkovom ofsetovom tlačiarenskom stroji.

Referencie:

 • Drevené kostolíky na akvareloch Karla Tomana (autor: P. Sklenčár)
 • Stratené Sečovce (autor: P. Sklenčár)
 • Dargov (autor: P. Sklenčár)
 • Zabudnuté Sečovce (autor: P. Sklenčár)
 • Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Sečovciach (autor: P. Sklenčár, J. Magyar)
 • Gréckokatolícky chrám v Trebišove (autor: P. Sklenčár)
 • Potulky Sečovcami a okolím (autor: J. Magyar)
 • Trebišov na starých fotografiách
 • Sečovce na starých fotografiách (autor: P. Sklenčár)
 • Tradičné odievanie v Tokajskej oblasti
 • Formácia mládeže podľa vzoru blahoslaveného Jána Pavla II. (autor: T. Haburaj)
 • Etika všedného dňa (kolektív autorov)
 • Sociálna filozofia pápežov a druhého vatikánskeho koncilu v sociálnych encyklikách blahoslaveného Jána Pavla II. (autor: T. Haburaj)
 • Kaštieľ a múzeum v Trebišove (autor: J. Chovanec)
 • Zemplínske rozprávky (kolektív autorov)
 • Efektívnosť použitia erotických motívov vo vonkajšej reklame (autor: P. Sklenčár)
 • Manažment podnikov – časopis

ďalej Vám ponúkame prípravu tlače a tlač letákov, brožúr, pohľadníc